Drobnosti

...posbírané na toulkách
090609 osrblie vlado 142 090919 nizke tatry 045-Edit-3 100527 vylet skryje 001 120922 makarska 5 120923 makarska 20 130324 predjari 24
130324 predjari 28 130413 navsteva mikulova 21 130414 vylet doubravnik 47 130504 vylet rybnik 15 130504 vylet rybnik 20