Herbář

110417 vylet doubravnik 007 110423 vylet vickov 003 110427 ten les kytky 006 110427 ten les kytky 009 110427 ten les kytky 017 110427 ten les kytky 021
110712 skryje kytky 008 111103 prochazka s darcym 021 111103 prochazka s darcym 027 120317 vychazka haduvka 11 130413 navsteva mikulova 10 130413 navsteva mikulova 66
130413 navsteva mikulova 72 130413 navsteva mikulova 74 130414 vylet doubravnik 17 130414 vylet doubravnik 41 130426 vylet doubravnik 11 130426 vylet doubravnik 13
130426 vylet doubravnik 32 130512 výlet kutiny 1 IMG 1836